SMIS 128730 Infiintarea parcului stiintific si tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret

Titlul proiectului

„Infiintarea parcului stiintific si tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret” SMIS 128730

Despre proiect

UAT ORAȘUL SIRET în parteneriat cu UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA, INDUSTRIAL PARK EAST EUROPEAN BORDER S.R.L. și UAT JUDEȚUL SUCEAVA implementează în perioada  24.12.2020 – 31.12.2023 proiectul „Înfiintarea parcului stiintific si tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret” Siret cod SMIS 128730, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 1. Promovarea transferului tehnologic. Prioritatea de investiții 1.1 – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general. Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST).

                Proiectul „Înfiintarea parcului stiintific si tehnologic EAST EUROPEAN BORDER Siret” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  are o valoare totală de 18.460.795,01 lei din care 7.746.431,28 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 1.367.017,29 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 8.285.638,72 lei, valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului și 1.061.707,72 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea parcului științific și tehnologic East European Border Siret cu relevanță pentru domeniile de specializare inteligentă identificate în Regiunea Nord Est.

Îndeplinirea acestui obiectiv general este condiționată de realizarea următoarelor obiective specifice ale proiectului:

  • Construirea clădirii în care va funcționa parcul științific și tehnologic East European Border Siret.
  • Dotarea cu echipamente a parcului științific si tehnologic East European Border Siret.
  • Obținerea acreditărilor și autorizațiilor necesare funcționării parcului științific și tehnologic East European Border Siret și elaboarea a două studii tehnice.

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați pe d-ul Adrian POPOIU – Manager proiect e-mail: apopoiu@yahoo.com

Date de contact beneficiar: Siret, Str. 28 Noiembrie, Nr. 1, Județul Suceava, România, Tel. 0230 280 901, Fax  0230 280 624, Mail: primariasiret@siretromania.ro

 

Beneficiar

UAT ORAȘ SIRET

Contact

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați pe d-ul Adrian POPOIU – Manager proiect e-mail: apopoiu@yahoo.com

UAT Oraș Siret

Siret, Str. 28 Noiembrie, Nr. 1, Județul Suceava, România, Tel. 0230 280 901, Fax. 0230 280 624, Mail: primariasiret@siretromania.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut