Biblioteca-hub digital pentru educație

 

1.   Denumire proiect:

Biblioteca-hub digital pentru educație

 

2.    Sursa de finanțare:

Programul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul II, Componenta 7-Transformare digitală, Operațiunea D: Competențe digitale, Capital Uman și Utilizarea internetului, Investiția I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.

 

3.    Valoare proiect12.525.974,44 lei (cu TVA)/2.546.499,10 euro (cu TVA)

     din care:

valoare eligibilă                   12.033.589,52 lei (cu TVA)/ 2.446.398,49 euro (cu TVA), din care:

                                                  8.013.441,66 lei fără TVA, reprezentând valoarea finanțării din PNRR gestionată de Consiliul Județean Suceava, aferentă Bibliotecii Bucovina I.G.Sbiera și dotările aparținând celor 29 de parteneri

                                     2.494.604.42 lei fără TVA, reprezintă valoarea                                             cheltuielilor de renovare aferente celor 3 biblioteci, respectiv Moara, Rîșca și Mitocu Dragomirnei, aceste cheltuieli fiind cuprinse in bugetele proprii ale celor 3 UAT-uri.

 

 

     valoare neeligibilă               420,00 lei (fără TVA)/ 85.384,94 euro (fără TVA)

Valoarea TVA aferentă Consiliului Județean Suceava este de 1.486.876,76 la care se adaugă TVA dotări cele 3 UAT-uri 31.251,6 și TVA cheltuieli neeligibile 79.800

 
4.    Durata de implementare:

24 luni

5.    Stadiul proiectului:în implementare începând cu 07.06.2024 până la 30.06.2026
 

6.    Principalele repere tehnice ale proiectului:

   Biblioteca Județeană I.G. Sbiera  Suceava

   A)Lucrări de renovare:

-Izolare termică a pereților exteriori

-Hidroizolare demisol

-Termoizolare clădire

-Înlocuire tâmplărie exterioară

-Refacere trotuare

-Reabilitare și modernizare instalație de distribuție agent termic

-Sistem de iluminat cu led

-Montare de panouri solare fotovoltaice

-Înlocuire parchet

-Realizare pardoseli din granit pe holuri parter, etaj și mansardă

B) Dotări:

-Transformare spațiu mansardă în hub de dezvoltare a competențelor digitale

-Digitizarea fondului de carte veche și periodice locale vechi, respectiv crearea unei biblioteci digitale

-Schimbare rețea IT corp clădire B

-Automatizarea serviciilor de bibliotecă prin implementarea unui sistem RFID-reprezentând identificarea prin frecvență radio

-Modernizarea infrastructurii cu echipamente electronice și IT

-Dotarea cu mobilier modern care să corespundă cerințelor unui hub de dezvoltare

-Instalarea unui sistem de podea interactivă pentru micii cititori

-Instalarea unui sistem de holograme prin care vor fi promovate diverse personalități sau personaje din lumea cărților

C) Realizarea de cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale a unui număr de 450 de cetățeni aparținând comunității defavorizate

Biblioteca Comunală Moara

A)Lucrări de renovare:

-Lucrări de consolidare

-Lucrări de reabilitare

-Lucrări de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat

-Refacerea tuturor finisajelor interioare în zonele de intervenție

-Refacerea /înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul clădirii până la căminul de branșament

-Crearea de facilități pentru persoane cu dizabilități

-Reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate

-Realizarea unui branșament de gaze naturale, refacere/realizare branșament apă-canal, realizarea unui branșament pentru internet și telefonie

B) Dotări:

-Dotarea cu mobilier, imprimante 3D, calculatoare, tablete, laptop-uri

C) Realizarea de cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale a unui număr de 50 de cetățeni aparținând comunității defavorizate

Biblioteca Comunală Râșca

A)Lucrări de renovare:

-Termoizolarea pereților exteriori

-Schimbarea tâmplăriei cu tâmplărie PVC

-Termoizolarea podului cu vată minerală

-Schimbarea corpurilor de iluminat cu LED-uri

-Refacerea instalației electrice – unde este cazul

-Montarea de panouri fotovoltaice

-Montarea senzorilor de prezență

-Instalarea unei centrale noi pe lemne

-Montarea unei pompe de căldură

-Refacerea instalației de încălzire/apă caldă menajeră, unde este cazul

-Refacerea sistemului de distribuție a agentului termic

B) Dotări:

-Dotarea cu mobilier, imprimante 3D, calculatoare, tablete, laptop-uri

C) Realizarea de cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale a unui număr de 50 de cetățeni aparținând comunității defavorizate

Biblioteca Comunală Mitocu Dragomirnei

A)Lucrări de renovare:

-Lucrări de refacere a tencuielilor și amenajare scări de acces

-Lucrări de refacere tencuieli interioare și zugrăveli interioare la primele 5 camere de la intrare

-Refacerea treptelor de acces prin înlocuirea gresiei cu gresie antiderapantă

-Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente cu corpuri de iluminat tip LED dimabil

B) Dotări:

-Dotarea cu mobilier, imprimante 3D, calculatoare, tablete, laptop-uri

C) Realizarea de cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale a unui număr de 50 de cetățeni aparținând comunității defavorizate

Modernizarea cu echipamente informatice a unui număr de 26 de biblioteci din următoarele localități:

 

Câmpulung Moldovenesc

Fălticeni

Rădăuți

Vatra Dornei

Siret

Cajvana

Adâncata

Arbore

Bălăceana

Bilca

Dărmănești

Dornești

Drăgușeni

Fântânele

Frătăuții Vechi

Grămești

Hânțești

Horodnic de Sus

Ilișești

Izvoarele Sucevei

Panaci

Pârteștii de Jos

Poiana Stampei

Preutești

Șerbăuți

Todirești

 

– Proiectul are ca scop dezvoltarea competențelor de bază, cum ar fi alfabetizarea digitală, comunicarea, educația în domeniul mass-mediei, crearea de conținut digital, securitatea digitală și educația antreprenorială digitală, pentru 2.500 de cetățeni din comunitățile defavorizate.

 
  
   
Sari la conținut