SMIS 117929 Revitalizarea zonei de agrement urbane din zona lacului de acumulare Siret-Rogojești

Titlul proiectului

Revitalizarea zonei de agrement urbane din zona lacului de acumulare Siret-Rogojești

SMIS 117929

Despre proiect

UAT ORAȘUL SIRET a implementat în perioada 09.10.2017 – 30.01.2021 proiectul „Revitalizarea zonei de agrement urbane din zona lacului de acumulare Siret-Rogojești” Siret cod SMIS 117929, finanțat prin Programul Operațional Regional  2014 – 2020, Axa prioritară 5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural , prioritatea de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Proiectul „Revitalizarea zonei de agrement urbane din zona lacului de acumulare Siret-Rogojești”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  a fost implementat de către UAT Oraș Siret și are o valoare totală de 9.737.782,22 lei, din care 8.082.503,18 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul principal al priorității de investiții la care răspunde proiectul: Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București. Îndeplinirea acestui obiectiv general este condiționată de realizarea următoarelor obiective specifice ale proiectului:

  1. Extinderea suprafeței spațiilor verzi din orașul Siret cu o suprafață de 17.000 metri pătrați
  2. Dotarea spațiilor verzi din proiect cu mobilier urban și crearea de facilități de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Beneficiarii direcți ai prezentului proiect sunt locuitorii orașului Siret, de toate vârstele, oferindu-le posibilități diverse de petrecere a timpului liber, pe parcursul întregului an. Grupul țintă vizat de proiect îl reprezintă populația orașului Siret, aproximativ 9700 de persoane.

Beneficiar

UAT ORAȘ SIRET

Contact

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați pe d-na Alina Ramona Butnariu – Manager proiect, e-mail: alinaramonabutnariu@gmail.com

UAT Oraș Siret

Siret, Str. 28 Noiembrie, Nr. 1, Județul Suceava, România, Tel. 0230 280 901, Fax. 0230 280 624, Mail: primariasiret@siretromania.ro

 

Sari la conținut