SMIS 117930 Revitalizare teren degradat din orașul Siret, strada Sucevei, județul Suceava

Titlul proiectului

Revitalizare teren degradat din orașul Siret, strada Sucevei, județul Suceava

SMIS 117930

Despre proiect

UAT ORAȘUL SIRET a implementat în perioada  octombrie 2017 – iunie 2020 proiectul „Revitalizare teren degradat din orașul Siret, strada Sucevei, județul Suceava” Siret cod SMIS 117930, finanțat prin Programul Operațional Regional  2014 – 2020, Axa prioritară 5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural , prioritatea de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Proiectul „Revitalizare teren degradat din orașul Siret, strada Sucevei, județul Suceava”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către UAT Oraș Siret și are o valoare totală de 589.472,44 lei, din care 479.605,75 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul principal al priorității de investiții la care răspunde proiectul: reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București.

Îndeplinirea acestui obiectiv general este condiționată de realizarea următoarelor obiective specifice ale proiectului:

  1. Extinderea suprafeței spațiilor verzi din orașul Siret cu o suprafață de 4794 metri pătrați;
  2. Dotarea spațiilor verzi din proiect cu mobilier urban și crearea de facilități de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Beneficiarii direcți ai prezentului proiect sunt locuitorii orașului Siret, de toate vârstele, oferindu-le posibilități diverse de petrecere a timpului liber, pe parcursul întregului an. Grupul țintă vizat de proiect îl reprezintă populația orașului Siret, aproximativ 9700 de persoane.

Beneficiar

UAT ORAȘ SIRET

Contact

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați pe d-nul Ing. Florin Gușul – Manager  proiect, e-mail contact@floringusul.ro

UAT Oraș Siret

Siret, Str. 28 Noiembrie, Nr. 1, Județul Suceava, România, Tel. 0230 280 901, Fax. 0230 280 624, Mail: primariasiret@siretromania.ro

 

 

Sari la conținut