SMIS 120290 Construcție și dotare de ateliere, laboratoare și amfiteatru în cadrul Colegiului Tehnic Lațcu Vodă Oraș Siret, jud. Suceava

Titlul proiectului

Construcție și dotare de ateliere, laboratoare și amfiteatru în cadrul Colegiului Tehnic Lațcu Vodă Oraș Siret, jud. Suceava

SMIS 120290

Despre proiect

UAT ORAȘUL SIRET a fost implementat în perioada 10.12.2017 – 30.06.2023 proiectul „Construcție și dotare de ateliere, laboratoare și amfiteatru în cadrul Colegiului Tehnic Lațcu Vodă Oraș Siret, jud. Suceava” Siret cod SMIS 120290, finanțat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.2 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific – Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învațare pe tot parcursul vieții.

Proiectul „Construcție și dotare de ateliere, laboratoare și amfiteatru în cadrul Colegiului Tehnic Lațcu Vodă Oraș Siret, jud. Suceava”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 implementat de către UAT Oraș Siret și are o valoare totală de 6.143.542,35 lei, din care 6.020.671,50 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și bugetul de stat. Programul Operațional Regional 2014-2020 implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului este: Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic şi învățare pe tot parcursul vieții prin construirea și dotarea de ateliere laboratoare și amfiteatru la Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret.

Îndeplinirea acestui obiectiv general a fost condiționat de realizarea următoarelor obiective specifice:

  1. Construirea unei clădiri în care vor funcționa 3 laboratoare, 3 ateliere și 1 amfiteatru;
  2. Dotarea atelierelor și laboratoarelor cu mobilier, scule, mașini, echipamente și software de specialitate.

Grup țintă:

  • cadrele didactice care își desfășoara activitatea în cadrul filierei tehnologice a Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” Siret : 9 ingineri, 8 maiștri, 22 profesori;
  • elevii care urmează filiera tehnologică din cadrul Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” Siret (liceu tehnologic + școală profesională) – 532 de elevi în anul școlar 2016-2017;

Alte entități care fac parte din grupul țintă:

  • Parcul Industrial Siret / UAT Orașul Siret;
  • Mediul de afaceri;

În urma implementarii proiectului aceste grupuri au beneficiat de o infrastructură educațională de calitate care corespund atât standardelor de pregătire profesională elaborate de MEN cât și cerințelor de pe piața muncii.

 

Beneficiar

UAT ORAȘ SIRET

Contact

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați pe d-na Alina Ramona Butnariu – Manager proiect, e-mail: alinaramonabutnariu@gmail.com

UAT Oraș Siret

Siret, Str. 28 Noiembrie, Nr. 1, Județul Suceava, România, Tel. 0230 280 901, Fax. 0230 280 624, Mail: primariasiret@siretromania.ro

Sari la conținut