SMIS 120697 Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2 în orașul Siret – prin introducerea transportului public local și prin crearea și modernizarea infrastructurilor de transport, velo și pietonale

Titlul proiectului

Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2 în orașul Siret – prin introducerea transportului public local și prin crearea și modernizarea infrastructurilor de transport, velo și pietonale

SMIS 120697

Despre proiect

UAT ORAȘUL SIRET implementează în perioada  01.06.2017 – 30.11.2021 proiectul „Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2 în orașul Siret – prin introducerea transportului public local și prin crearea și modernizarea infrastructurilor de transport, velo și pietonale” Siret cod SMIS 120697, finanțat prin Programul Operațional Regional  2014 – 2020, Axa prioritară 3. Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scazute de carbon, prioritatea de investiții 3.2. Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.

                Proiectul „Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2 în orașul Siret – prin introducerea transportului public local și prin crearea și modernizarea infrastructurilor de transport, velo și pietonale”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către UAT Orașul Siret și are o valoare totală de 23.735.899,43 lei, din care 19.391.970,07 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul principal al priorității de investiții la care răspunde proiectul: reducerea emisiilor de carbon în orașul Siret, bazată pe Planul de Mobilitate Urbana Durabilă al Orașului Siret, Județul Suceava. Îndeplinirea acestui obiectiv general este condiționată de realizarea următoarelor obiective specifice ale proiectului:

  1. Obiectiv specific I – achiziționarea de autobuze electrice, pentru promovarea utilizării transportului public în comun – ETAPA 1.
  2. Obiectiv specific II – înființarea autobazei Siret. Acest obiectiv prezintă o importanță deosebită și se va realiza împreună cu obiectivul 6 pentru a profita de locația unde e amplasat, și anume în imediata apropiere a PTF Siret-Porubne, care este și principalul punct de penetrație al orasului Siret.
  3. Obiectiv specific III – Amenajarea și modernizarea stațiilor de transport public în comun. În cadrul acestui obiectiv, se propune amenajarea și dotarea unui numar de 12 stații de autobuz în cadrul orașului Siret.
  4. Obiectiv specific IV – Reabilitarea și modernizarea străzilor care deservesc trasee de transport public. Suprafața totală propusă spre modernizare este de 20.184 mp, iar lungimea căilor de rulare modernizate va fi de 3,364 km.
  5. Obiectiv specific V – Crearea, modernizarea și amenajarea infrastructurii velo și pietonale. Suprafața propusă pentru realizarea investitiei este de 16.557 mp (compusă din suprafața pistelor velo nou construite: 8.278,5 mp și a trotuarelor nou construite: 8.278,5 mp) și are o lungime de 5,519 km (5,519 km de piste velo = 5,519 km de trotuare).
  6. Obiectiv specific VI – Amenajarea de stații, Park&Ride PTF Siret, Bike&Ride Parc Faleza Siret și Kiss&Ride Pădureni și Mănăstioara.

Beneficiarii direcți ai prezentului proiect sunt:

  • locuitorii Orașului Siret;
  • angajații care vor opera serviciul de transport în comun;
  • turiștii care tranzitează orașul pentru a ajunge la Vamă și retur.

 

Beneficiar

UAT ORAȘ SIRET

Contact

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați pe d-na Alina Ramona Butnariu – Manager proiect, e-mail: alinaramonabutnariu@gmail.com

UAT Oraș Siret

Siret, Str. 28 Noiembrie, Nr. 1, Județul Suceava, România, Tel. 0230 280 901, Fax. 0230 280 624, Mail: primariasiret@siretromania.ro

 

Sari la conținut