SMIS 120303 Reabilitarea, extinderea și dotarea Gradiniței cu program normal Luminița Oraș Siret, jud. Suceava

Titlul proiectului

Reabilitarea, extinderea și dotarea Gradiniței cu program normal Luminița Oraș Siret, jud. Suceava

SMIS 120303

Despre proiect

Proiectul „Reabilitarea, extinderea și dotarea Gradiniței cu program normal Luminița Oraș Siret, jud. Suceava”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către UAT Oraș Siret și are o valoare totală de 5.723.728,99 lei, din care 5.602.276,81 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și bugetul de stat. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului este: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și al învățământului obligatoriu al copiilor din orașul Siret prin modernizarea,  extinderea și dotarea Gradiniței cu Program Normal “Luminița” din cadrul Școlii Gimnaziale “Petru Mușat” din Siret.

Îndeplinirea acestui obiectiv general este condiționată de realizarea următoarelor obiective specifice ale proiectului:

  1. Reabilitarea corpurilor de clădire existente (Corp A și Corp B);
  2. Extinderea corpului B, construcția unei clădiri noi care va respecta standardele privind eficiența energetică și accesul persoanelor cu dizabilități;
  3. Dotarea tuturor corpurilor cu mobilier și echipamente didactice și nedidactice;

Persoane cărora li se adresează proiectul:

  • preșcolarii care frecventează GPN ”Luminița” Siret;
  • cadrele didactice care își desfășoară activitatea în GPN ”Luminița” Siret;
  • populația orașului Siret în ansamblu – 9720 de persoane

Fiind singura unitate preșcolară din orașul Siret, reabilitarea și dotarea acesteia va avea un efect pozitiv asupra întregii comunități.

Beneficiar

UAT ORAȘ SIRET

Contact

Manager proiect

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați pe d-ul Ing. Florin Gușul – Manager de proiect, e-mail contact@floringusul.ro

UAT Oraș Siret

Siret, Str. 28 Noiembrie, Nr. 1, Județul Suceava, România, Tel. 0230 280 901, Fax. 0230 280 624, Mail: primariasiret@siretromania.ro.

Sari la conținut