SMIS 124600 Îmbunătățirea calității vieții în orașul Siret, județul Suceava

Titlul proiectului

Îmbunătățirea calității vieții în orașul Siret, județul Suceava

SMIS 124600

Despre proiect

UAT ORAȘUL SIRET implementează în perioada 01.02.2018 – 31.07.2023 proiectul „Îmbunătățirea calității vieții în orașul Siret, județul Suceava” Siret cod SMIS 124600, finanțat prin Programul Operațional Regional  2014 – 2020, Axa prioritară 13. Sprijinirea regenerării orașeIor mici și mijlocii. Prioritatea de investiții 9b – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașeIe mici și mijlocii din România.

                Proiectul „Îmbunătățirea calității vieții în orașul Siret, județul Suceava”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către UAT Orașul Siret și are o valoare totală de 25.605.081,21 lei, din care 19.794.374,99 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului este: îmbunătățirea calității vieții în orașul Siret jud. Suceava. Îndeplinirea acestui obiectiv general este condiționată de realizarea următoarelor obiective specifice ale proiectului:

  1. Îmbunătățirea calității serviciilor sociale existente și înființarea de servicii sociale noi în orașul Siret jud. Suceava prin dezvoltarea infrastructurii sociale;
  2. Îmbunătățirea calității serviciilor culturale existente și înființarea de servicii culturale noi în orașul Siret jud. Suceava prin dezvoltarea infrastructurii culturale și recreative;
  3. Îmbunătățirea mobilității urbane prin reabilitare și modernizare de drumuri și amenajare de trotuare și piste pentru biciclete.

Concret, obiectivele de investitii ce vor fi realizate prin acest proiect sunt:

  • Construire Complex locuinte sociale, strada Rogojeștilor;
  • Construire Centru de zi pentru persoane vârstnice și locuinte sociale, strada Castanilor;
  • Construire Centru de tineret pe str. Mihai Teliman;
  • Construire Centru recreativ cartier Pădureni;
  • Se va reabilita și moderniza (dupa caz) infrastructura rutieră pe străazile: Str. Teodor Stefanelli, Str. Anton Paul, Str. Rogojești, Str. Sucevei, Str. Tudor Flondor, Str. 28 Noiembrie, Str. Moldovei, Str. Ștefan Petriceicu Vodă.

Se va crea, reabilita și moderniza (după caz) infrastructura pietonală și velo pe străzile: Str. Teodor Stefanelli, Str. Anton Paul, Str. Rogojești, Str. Sucevei, Str. Tudor Flondor, Str. 28 Noiembrie, Str. Moldovei.

Beneficiar

UAT ORAȘ SIRET

Contact

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați pe dl. Ing. Florin Gușul – Manager proiect, e-mail: gusulprocopieflorin@gmail.com

UAT Oraș Siret

Siret, Str. 28 Noiembrie, Nr. 1, Județul Suceava, România, Tel. 0230 280 901, Fax. 0230 280 624, Mail: primariasiret@siretromania.ro

 

Sari la conținut