SMIS 125425 Creșterea calității vieții în orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne

Titlul proiectului

Creșterea calității vieții în orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne

SMIS 125425

Despre proiect

UAT ORAȘUL SIRET în parteneriat cu UAT JUDEȚUL SUCEAVA implementează în perioada 01.06.2018 – 31.05.2023 proiectul „Creșterea calității vieții în orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne”, cod SMIS 125425, finanțat prin Programul Operațional Regional  2014 – 2020, Axa prioritară 13. Sprijinirea regenerării orașeIor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașeIe mici și mijlocii din România.

                Proiectul „Creșterea calității vieții în orașul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către UAT Orașul Siret în parteneriat cu UAT JUDEȚUL SUCEAVA și are o valoare totală de 24.313.710,13 lei, din care 19.794.375,00 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității vieții în orasul Siret prin cultură, educație permanentă și spații urbane moderne. Îndeplinirea acestui obiectiv general este condiționată de realizarea următoarelor obiective specifice ale proiectului:

  1. Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Siret ca urmare a creșterii numărului de servicii oferite în domeniul educației permanente, culturii și sportului prin construirea unui centru educațional pentru învățare permanentă și reabilitarea muzeului din Siret;
  2. Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Siret ca urmare a reabilitării și modernizării parcurilor, dotarea acestora cu echipamente pentru activități culturale și fitness în aer liber și amenajarea unei parcări.

Concret, obiectivele de investitii ce vor fi realizate prin acest proiect sunt:

  • Construire Centru educațional de învățare permanentă în orașul Siret, județul Suceava (obiectiv de investiții ce va fi implementat de UAT Orașul Siret, lider de parteneriat);
  • Reabilitare și modernizare spații publice urbane în centrul orașului Siret, jud. Suceava (obiectiv de investiții ce va fi implementat de UAT Orașul Siret, lider de parteneriat). Vor fi reabilitate 5 parcuri și zone verzi din centrul orașului Șiret și vor fi dotate cu bănci, stâlpi de iluminat, aparate de fitness în aer liber, locuri de joacă pentru copii, scena mobilă, foișor, bănci pentru șah. De asemenea, va fi construită o parcare care va deservi aceste obiective.

Reabilitare și modernizare Muzeul de Istorie Siret (obiectiv de investiții ce va fi implementat de UAT Județul Suceava – partener în cadrul proiectului.  Muzeul de istorie din Siret este o clădire de patrimoniu (clasa B) aflată într-o avansată stare de degradare. Prin acest proiect va fi reabilitată și modernizată clădirea muzeului și vor fi achiziționate dotări astfel încât la final muzeul să devină funcțional.

Beneficiar

UAT ORAȘ SIRET

Contact

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați pe d-na Alina Ramona Butnariu – Manager proiect, e-mail: alinaramonabutnariu@gmail.com

UAT Oraș Siret

Siret, Str. 28 Noiembrie, Nr. 1, Județul Suceava, România, Tel. 0230 280 901, Fax. 0230 280 624, Mail: primariasiret@siretromania.ro

Sari la conținut